Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: [25.07.2023]

ProfileBak Uygulamasını kullanmadan önce lütfen bu Hüküm ve Koşulları dikkatlice okuyun.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Bu Koşullar, Hizmete erişmek veya Hizmeti kullanmak isteyen tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir. Hizmete erişerek veya Hizmet'i kullanarak, bu Şartlara tabi olmayı kabul edersiniz. Şartların herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, Hizmete erişim izniniz yoktur.

1. Fikri Mülkiyet

Hizmet ve orijinal içeriği, özellikleri ve işlevleri, ProfileBak App ve lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Hizmet, hem Türkiye hem de yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarıyla korunmaktadır. Ticari markalarımız ve ticari takdim şeklimiz, ProfileBak App'in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

2. Kullanıcı İçeriği

Hizmete mail hesabınız ile üyelik oluşturarak, yalnızca hizmeti sağlamak ve tanıtmak amacıyla fotoğrafları kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak ve görüntülemek için bize münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans veriyorsunuz. Fotoğrafları yüklemek ve paylaşmak için gerekli tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzu ve fotoğrafların tarafımızca kullanımının telif hakkı, ticari marka, gizlilik ve tanıtım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.

3. Kullanım Kısıtlamaları

Hizmeti yasa dışı olan veya bu Koşullar tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul edersiniz. Şunları yapmamayı kabul ediyorsunuz:

A. Yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, başka birinin mahremiyetini ihlal eden, nefret dolu veya ırksal, etnik veya başka bir şekilde sakıncalı fotoğraflar yüklemek veya paylaşmak;

B. Hizmeti başka bir kişiyi taciz etmek, suistimal etmek veya zarar vermek için kullanmak;

C. Hizmete, diğer hesaplara veya Hizmete bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak;

D. Hizmete veya Hizmete bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya kesintiye uğratmak;

e. Yürürlükteki yasa veya yönetmelikleri ihlal etmeyin.

4. Fesih

Şartları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden Hizmete erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda ProfileBak App, ne de yöneticileri, çalışanları, ortakları, temsilcileri, tedarikçileri veya bağlı kuruluşları, (i) Hizmete erişiminiz veya Hizmeti kullanmanız veya Hizmete erişememeniz veya kullanamamanızdan; (ii) herhangi bir üçüncü tarafın Hizmet üzerindeki herhangi bir davranışı veya içeriği; (iii) Hizmetten elde edilen herhangi bir içerik; ve (iv) garantiye, sözleşmeye, haksız fiile (ihmal dahil) veya başka herhangi bir yasal teoriye dayalı olarak, bu tür bir zarar olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğimize ve burada belirtilen bir çözüm yolunun temel amacını yerine getirmediği tespit edilse bile, iletimlerinize veya içeriğinize yetkisiz erişim, kullanım veya değişiklik.

6. Feragatname

Hizmeti kullanımınızın riski tamamen size aittir. Hizmet, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" temelinde sağlanır. Hizmet, zımni ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya performans süreci dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın sağlanır. ProfileBak App ve yan kuruluşları, bağlı kuruluşları ve lisans verenleri, a) Hizmetin kesintisiz, güvenli veya herhangi bir zamanda veya yerde kullanılabilir olacağını; b) herhangi bir hata veya kusur düzeltilecektir; c) Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğini; veya d) Hizmeti kullanmanın sonuçları gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

7. Tazminat

ProfileBak Uygulamasını ve lisans sahibini ve lisans verenlerini ve çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, memurlarını ve yöneticilerini, a) Hizmeti kullanımınız ve erişiminiz veya b) bu Koşulların ihlalinden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan her türlü talep, hasar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk, maliyet veya borç ve harcamalara (avukat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz.

8. Uygulanacak Hukuk

Bu Şartlar, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın, Amerika birleşik devletleri kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullar, Hizmetimizle ilgili olarak aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Hizmetle ilgili olarak aramızda daha önce yapmış olabileceğimiz tüm sözleşmelerin yerine geçer ve onların yerine geçer.

9. Değişiklikler

Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlenecektir. Herhangi bir revizyon yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, artık Hizmeti kullanma yetkiniz yoktur.

10. Bize Ulaşın

Bu Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle [email protected] adresinden iletişime geçin.